torsdag 5 december 2013

Kulturarv och Mångfald. Något att vårda? Och hur?

Det händer mycket i Sverige på frö-och odlingsfronten just nu kan man säga.
Det nästan liksom kokar under ytan på grund av det nya "Frö-direktivet".
Verkar finnas starka känslor och stor oro hos del odlare. Anledningen är ett lagförslag som snart träder i kraft. Om jag förstått det hela helt rätt så betyder det i så fall att allt plantförökningsmaterial nu framgent först måste registreras för att kunna säljas. Registreringen kommer därför antagligen att behöva föregås av arbete med sortbeskrivning, provodling osv och därmed kan den bli kostsam tror en del. Och med anledning av detta så finns det en del som tror att de nya lagarna kommer att göra så att tillgångarna på fröer kommer att begränsas framgent och att den genetiska mångfalden därmed utarmas. Många människor är därför emot det förslag som kommissionen lagt, eftersom de anser att det är skräddarsytt för industrin som vill ha få och standardiserade fröer. Och andra är för.

Och nu är det bråttom om man vill påverka. För eller emot. För enligt uppgifter så ska ett eventuellt ändringsförslag vara inne den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet.

Vad tänker Du kring det nya "Frö-direktivet"?
Här kommer en länk till Jordbruksverket där man bl a kan läsa mer om frågan:
 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/forslagomnyaeuregler.4.4bdd0ace12e454f491d80001394.html

Bästa hälsningar,
Jessica


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar