tisdag 8 april 2014

Varför jag gör högbäddar med gammaldags inramning.

För här ska byggas fler högbäddar och odlas ännu mer grönsaker denna säsong är tanken. Och eftersom just denna platsen på tomten, där den nya lilla potagern (ungefär "vacker och dekorativ köksträdgård") ska ligga, är placerad på en sådan plats att det dels är kall lerjord att tillgå i marken och att platsen här på tomten dessutom är lite av ett köldhål (zon 3) så tror jag mycket på att skapa högbäddar av bra och fin eko-jord blandat med kompost och kogödsel. Dessutom vill jag rama in det hela på ett gammaldags vis med hjälp av spaljerade bärbuskar. Detta för att hejda vindens framfart lite. Häckar och buskar var kanske det allra vanligaste sättet att skapa värme och vindskydd i trädgården för ett antal decennier sedan. Och en tät häck är faktiskt en bättre lägivare än en mur har jag lärt mig. För den låter vinden silas genom grenverket utan att skapa alla de virvelvindar och så vidare och som en mur kan göra. Det enda man bör tänka på är att häcken såklart också tar av näring och vatten av odlingarna.

Många gjorde tidigare liknande häckar av buxbom eller andra växter, det kan man också göra såklart, men jag vill ha en ätbar häck. I det här fallet kommer jag att använda mig av olika slags vinbär och krusbär samt kanske även av några spaljerade päron- och äppleträd, s k kordonger. Det beror på att jag gillar när det både är funktionellt, vackert men också effektivt på mina odlade ytor. Dvs att man ska gärna kunna skörda av allt, under så stor del av säsongen som möjligt. Det blir också lättare att sköta om odlingarna av t e x ätbart om de finns inom ett mindre och mer begränsat område. Där man samtidigt kan samla regnvatten i nära och begränsa ytorna som behöver skyddas från alla andra djur som vill äta upp det vi odlar.

Nu ska jag ut och planera lite mer!
På återhörande.
/Jessica
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar