måndag 17 februari 2014

#vegnominate

Jag utmanar dig! Bli en grönsaksodlare!
Posta en bild på dig och din sådd, tagga den med #vegnominate och utmana sedan tre personer i din vänskapskrets att göra detsamma. Den som avstår utmaningen blir skyldig en fröpåse till den som nominerat!
Är du med?

I challenge You to grow your own vegetables!
Post a picture of yourself and your crop, tag it #vegnominate and challenge three of your friends to do the same. Anyone who fails to accept the challenge will have to give a packet of seeds to the person who nominated them.
Are You in?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar